Acte necesare

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA I ȘI CLASA PREGĂTITOARE
- Cerere-tip de înscriere – descarca aici
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
- Certificatul de naștere al copilului
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

1. Metodologia privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014 va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Educației Naționale în data de 31.03.2013

2. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul scolar 2013-2014 va fi anunțat la data de 31.03.2013

3. Principalele elemente cuprinse în metodologie

4. Informații utile pentru părinți

 

Model cerere de transfer – descarca aici

 

Burse sociale pentru venituri mici:
- Cerere + dosar
- Certificat de nastere (elev) copie xerox
- Copie xerox dupa certificatul de nastere (copiii aflati in intretinere)
- Buletin de identitate (parinti, tutori) copie xerox
- Certificat de casatorie (hotarare de divort) copie xerox
- Adeverinta venituri de la circa financiara
- Declaratie notariat (pentru cei care nu au servici)
- Adeverinta sau talon (somaj)
- Adeverinta serviciu cu salariu realizat pe ultimele 12 luni (brut +net)

Bursa pentru elevii bolnavi:
- Cerere +dosar
- Certificat medical pe anul in curs (vizat de doctorul de la cabinetul medical al scolii gimnaziale nr.20 )
- Certificat nastere elev copie xerox

Bursa pentru elevii orfani:
- Cerere +dosar
- Certificat deces
- Certificat nastere elev copie xerox